VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Animex Foods

Brojler, Indyczki, Gęsi, Kaczki, Indyki, podkarpackie

Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. oddz. w Dębicy działa na terenie województwa małopolskiego, zajmuje się ubojem kurcząt brojlerowskich, kaczek, gęsi i indyków.

Animex Foods Sp. z o.o.

S.K.A. oddz. w Dębicy
ul. Słoneczna 5
39-200 Dębica
tel. 14/670-72-92, 670-72-00