Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Aves

Brojler, łódzkie

Ubojnia Aves Sp. z o.o. od 1990 roku zajmuje sie ubojem i przetwórstwem brojlerów kurzych na terenie województwa łódzkiego.

Aves Sp z o.o.

Gajewniki 16, skr. pocz. 63
98-220 Zduńska Wola
tel. 43/823-37-40
www.aves.pl