Neporex 2 SG - likwiduje larwy much.

Chlebowska

Brojler, wielkopolskie

Chlebowska Ubojnia Drobiu zajmuje się ubojem kur brojlerowskich na terenie województwa wielkopolskiego.

Chlebowska Ubojnia Drobiu

Nieborza 48
64-212 Siedlec
tel. 68/384-85-87