Ubojnia Drobiu Wojszki

Brojler

Adres: Wojszki 4 19-100 Mońki

Tel. 85 716 53 30

fax 727 90 12