VirKon S - uniwersalny preparat bójczy o szerokim zakresie działania.

Ubojnia Drobiu Wyrębski

Brojler, łódzkie

Ubojnia Drobiu Wyrębski zajmuje się skupem, ubojem i rozbiorem kurcząt, jej właścicielem jest Grzegorz Wyrębski.

Ubojnia Drobiu Wyrębski została założona w 1994r. na bazie własnej hodowli i od tego czasu została zmodernizowana i rozbudowana. Roczna produkcja ubojni Drobiu Wyrębski wunosi 25tys. ton ubitego drobiu.

UBOJNIA DROBIU WYRĘBSKI
Wróblew 51

98-285 Wróblew

e-mail: biuro@wyrebski.com.pl

tel./fax: 43 821 32 10